Dnes je 17.10.2018. Stránka načítaná o 20:09.
Filter vyhľadávania Číslo:  
Objednávateľ:    
Dodávateľ:  
Predmet:
Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:     

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2499)

P.č. Číslo Objednávateľ Dodávateľ Predmet Suma s DPH Zverejnené   Typ    
1 PZ č. 3552058157 Obec Krivá Kooperatíva poisťovňa, a.s. Predĺženie dátumu poistnej zml   17.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
2 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo Obec Krivá RILINE, s.r.o., Vznuknuté práce oproti zmluve 1016.26 17.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
3 Dodatok k zmluve o poskytovaní Obec Krivá Slovak Telekom Poskytovanie verejných slžieb   16.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
4 OBJ/0027/18 Obec Krivá Peter Manco Náter strechy budovy Základnej 1000.00 16.10.2018 Objednávka   Kompletné informácie
5 OBJ/0029/18 Obec Krivá Ing. Ľuboš Mašlej Prepracovanie PD cyklochodník 380.00 16.10.2018 Objednávka   Kompletné informácie
6 Zmluva o dielo Obec Krivá Peter Manco Maliarske a natieračské práce 350 12.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
7 FAD/0227/18 Obec Krivá COR WASTE s.r.o. Zber biol.odpadu ŠJ 10.00 12.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
8 FAD/0228/18 Obec Krivá Technické služby Odvoz odpadu 9/2018 1074.24 12.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
9 FAD/0225/18 Obec Krivá Ján Vasek - JAKR Bezp.práce III.Q.2018 132.00 10.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
10 FAD/0226/18 Obec Krivá RK-LINE Farba MŠ 117.12 10.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
11 FAD/0221/18 Obec Krivá RILINE, s.r.o. Asfaltovanie MK 187-195 12354.20 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
12 FAD/0222/18 Obec Krivá Slovak Telekom, a.s., Telefon 9/2018 49.18 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
13 FAD/0223/18 Obec Krivá SSE Žilina EE vyúčt. ATS 3-9/18 -171.11 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
14 FAD/0224/18 Obec Krivá Orange Slovensko Telefon 9/2018 61.82 09.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
15 Zmluva o dielo Obec Krivá STANMAR, s.r.o. Zhotovenie rekonštrukcie hasič 35857.22 08.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
16 Zmluva o dielo Obec Krivá Peter Manco Čistiace, maliarske a natierač 750.- EUR 05.10.2018 Zmluva Dokument Kompletné informácie
17 FAD/0211/18 Obec Krivá Bomstal Slovakia Montovaná plechová garáž (skla 2380.00 04.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
18 FAD/0212/18 Obec Krivá Peter Kovalík - PEKOProf Okná 9ks požiarna zbrojnica 1818.94 04.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
19 FAD/0213/18 Obec Krivá Mäso - Údeniny Tovar ŠJ 171.55 04.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
20 FAD/0214/18 Obec Krivá Pagáčik Rastislav Tovar ŠJ 189.04 04.10.2018 Faktúra   Kompletné informácie
Strana 1/125 Ďalšia stránkaPosledná stránkaTOPSET logo